Біз оқытушылардың біліктілігін арттырудың білім беру стандарттарын көтеруге және оқу орындарының оқытушылар құрамын ынталандыруға мүмкіндік беретін жаңа тәсілдері туралы баяндаймыз.

Оқытушылық үрдісті бақылап отырудың тиімді әдістемесі

Присутствие на занятиях наблюдателей не всегда нравится преподавателям. В то же время наблюдение за преподавательским процессом может в значительной степени способствовать повышению качества преподавания и усвоению материала в сфере профессионального образования. 

Оқытудың халықаралық стандарттарын зерделеңіздер

Егер де сіз өзіңіздің сабақ беруіңіздің сапасын жақсартқыңыз келсе, бірақ оны қалай істеу керек екенін, қай салаға назар аудару керектігін немесе халықаралық деңгейде сізден не күтілетінін білмесеңіз, онда осы ресурс сіздерге арналған.